Průběh stavby - Březen / Duben 2021

09.04.2021
Počasí druhé poloviny března nám umožnilo zahájit venkovní práce.

Počasí druhé poloviny března nám umožnilo zahájit venkovní práce. Probíhá montáž dřevěného obložení a montáž oplechování na posledních částech fasády. Na venkovní ploše byly vybagrovány základy pro opěrné zdi a probíhá zde instalace odvodnění a betonování opěrných zdí pro parkoviště.

Zároveň připravujeme výkopy pro přípojky plynu a kanalizace. Uvnitř se kompletují hlavní rozvody elektřiny a plynu, rozvody vzduchotechniky ve sklepech a požární zabezpečení budovy (hydranty).

Další aktuální fotografie ze stavby naleznete zde