Průběh stavby - říjen 2020

07.11.2020
V říjnu byla dokončena střecha, instalace nových oken, fasáda na štítech budovy a její východní a severní straně.

Probíhá montáž modřínového obkladu na části budovy. Tyto práce budou do zimy dokončeny a spolu s tím zmizí i lešení. Ve špatném počasí se přesouváme dovnitř a finišují se poslední příčky (k prodeji budou uvolněny byty 3.03 a 3.04). Dále probíhá montáž sádrokartonových podhledů ve 3.NP a příprava pro izolace na půdě, tak aby přes zimu mohly probíhat veškeré práce v interiéru.