Průběh stavby V.

20.03.2020
Počasí nám pomalu dovoluje zahájit ve větším rozsahu práce venku.

Počasí nám pomalu dovoluje zahájit ve větším rozsahu práce venku. Připravují
se základy pro nová zádveří u všech tří vchodů do domu. Kolem domu se staví
lešení, aby mohly začít práce na nové střeše. Zároveň dokončujeme izolace
kolem domu.