Průběh stavby - květen 2020

04.06.2020
V květnu byly v plném proudu práce na exteriéru bytového domu.

Stavba je téměř kompletně obehnána lešením, probíhá demontáž stávající střešní krytiny a postupná montáž nového plechu. Začínáme vybourávat okna a upravovat otvory pro nová. Zároveň jsme provedli základní zemní práce kolem domu a rýsují se tak první předzahrádky u budoucích bytů v přízemí.