Průběh stavby - září 2020

27.09.2020

V průběhu září probíhaly práce především na střeše a fasádě. Na střeše zbývá doplnit několik drobných prvků. Postupně rozebíráme lešení a je tak vidět první část dokončené fasády- východní štít budovy. Dokončení zbytku fasády a střechy předpokládáme během října. Od listopadu se pak přesuneme pod střechu a začne realizace podlah a omítek.